Visser Afvalverweking

Willem Dijkstra
Voor ons afvalverwerkingsbedrijf laten wij containers stralen en conserveren bij straalbedrijf Multiship Holland in Harlingen.

Stralen & coaten
Onze containers worden netjes gestraald en goed gespoten. Ze leveren altijd een netjes product af dat er goed uitziet.

Duidelijke afspraken
De samenwerking verloopt prima. Er worden duidelijke afspraken gemaakt. Als ik A zeg, zeggen zei B. De dienstverlening is ook altijd snel. Dat werkt prettig.

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Multiship Holland B.V.. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Multiship Holland B.V. is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Multiship Holland B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Multiship Holland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Multiship Holland B.V. geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Contact

Weten wat Multiship Holland voor u betekent?
Kom langs op onze scheepswerf in Harlingen.
Share This