Bob Heikoop - Meiny Aline EH23

Bij deze wil ik jullie nogmaals hartelijk danken voor de bewezen diensten. Ik ben onder de indruk van het doortastende optreden en de professionele wijze waarop jullie deze restauratie hebben aangepakt. Ik begreep dat er eigenlijk geen ruimte was in de werfplanning om het schip op te nemen, maar desondanks hebben jullie gezocht naar oplossingen waardoor het schip in 8 weken tijd weer opgeleverd kon worden.
De brand heeft veel verwoest. Met dank aan jullie hebben we weer een schip om trots op te zijn!

Privacy statement

Multiship Holland B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Multiship Holland B.V. houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening (wanneer u contact met ons zoekt, verlangen wij een aantal van uw persoongegevens) legt Multiship Holland B.V. uw gegevens vast. Multiship Holland B.V. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Multiship Holland B.V., van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Multiship Holland B.V. rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Multiship Holland B.V. Kanaalweg 33 / 8861 VA / Harlingen. Dan laten wij uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Klikgedrag

Op de websites van Multiship Holland B.V. worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Multiship Holland B.V. haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement

Multiship Holland B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Weten wat Multiship Holland voor u betekent?
Kom langs op onze scheepswerf in Harlingen.