Moed & Van Gulpen

Moed & Van Gulpen - Matthijs Moed
Als houtbewerkers realiseren wij scheepstimmerwerk en installatietechniek, in samenwerking met Schamper Techniek. IJzerwerk besteden wij uit aan Multiship Holland. Onder andere het realiseren van een stalen mast van 25 meter voor charterschip Passaat. Maar ook RVS werk, zoals aanrechtbladen voor interieur projecten.

Samenwerking maakt alles mogelijk
Dankzij de samenwerking met Multiship Holland kan ik als scheepsbouw gerelateerd bedrijf grote klussen aannemen. Multiship Holland schakel ik in voor het ijzerwerk. Ook hellingwerk en het behandelen van een onderwaterschip kan ik zeker aanbevelen. Scheepseigenaren die mij benaderen voor dit soort werkzaamheden probeer ik altijd door te sturen naar Multiship Holland.

Met elkaar is er een hoop mogelijk en dat is absoluut een toevoeging. We hebben al jaren een fijne samenwerking waardoor we alles kunnen realiseren.

Privacy statement

Multiship Holland Handling B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Multiship Holland Handling B.V. houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening (wanneer u contact met ons zoekt, verlangen wij een aantal van uw persoongegevens) legt Multiship Holland Handling B.V. uw gegevens vast. Multiship Holland Handling B.V. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Multiship Holland Handling B.V., van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Multiship Holland Handling B.V. rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Multiship Holland Handling B.V. Kanaalweg 33 / 8861 VA / Harlingen. Dan laten wij uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Klikgedrag

Op de websites van Multiship Holland Handling B.V. worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Multiship Holland Handling B.V. haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement

Multiship Holland Handling B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Contact

Weten wat Multiship Holland voor u betekent?
Kom langs op onze scheepswerf in Harlingen.