Visser Afvalverweking

Willem Dijkstra
Voor ons afvalverwerkingsbedrijf laten wij containers stralen en conserveren bij straalbedrijf Multiship Holland in Harlingen.

Stralen & coaten
Onze containers worden netjes gestraald en goed gespoten. Ze leveren altijd een netjes product af dat er goed uitziet.

Duidelijke afspraken
De samenwerking verloopt prima. Er worden duidelijke afspraken gemaakt. Als ik A zeg, zeggen zei B. De dienstverlening is ook altijd snel. Dat werkt prettig.

Tankstation


Ons tankstation met onbemande pomp is het hele jaar geopend. Maak het uzelf gemakkelijk en kom tanken bij ons drijvende tankstation met aanlegsteiger aan het Van Harinxmakanaal. U kunt 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht bij onze onbemande pomp.

Brandstoffen

  • Diesel
  • Superplus 98 E5
  • GTL

Superplus98 E5
Deze loodvrije benzine is voorzien van het octaangetal 98 en is geschikt voor alle voertuigen die beschikken over de europese type goedkeuring. Texaco voegt aan de superplus 98 standaard een pakket toe van een aantal kwalitatief hoogstaande additieven. Deze brandstof bevat maximaal 5% ethanol en is daardoor zeer geschikt voor benzine varende boten.

GTL is de afkorting voor Gas To Liquid (van gas naar vloeibaar). Het is een zeer schone vloeibare dieselbrandstof die op synthetische wijze wordt verkregen uit aardgas. GTL vermindert motorlawaai, produceert minder fijn- en roetstof, vermindert het brandstofverbruik en CO² uitstoot.

Brandstoffen

Het tankstation beschikt over 2 dieselpompen, 1 GTL pomp en 1 Super98 pomp. Alle brandstoffen zijn van Texaco.

Contact

Weten wat Multiship Holland voor u betekent?
Kom langs op onze scheepswerf in Harlingen.
Share This